Merkur Regnskap SA

 

HVITTINGFOSS
Sentrumsveien 62
3647 Hvittingfoss
tlf. 31 00 50 00

Avd. KONGSBERG

Nymoens Torg 6-8
3611 Kongsberg
tlf. 31 00 50 20

Avd. FISKUM

Kongsbergveien 748
3322 Fiskum
tlf. 31 00 50 30

Avd. LARDAL

Lågaveien 35
3276 Svarstad
tlf. 31 00 50 33

post@merkur-regnskap.no

øko_160x36
RN_medlemslogo_pos_RGB_2
PO_GO_horisontal_pos_R_200px

TJENESTER VI TILBYR

MERKUR_kollage_CC_web
 
Merkur Regnskap har alltid det nyeste innen teknologiske løsninger. Dette gir effektivitet og er lønnsomt for deg som kunde. Du får kontinuerlig tilgang til ditt regnskap og vi overbringer viktige rapporter fast.  
 

KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE SAMTALE

REGNSKAP

· Fakturering av utgående fakturaer
· Sortering og kontering av bilag
· Avstemming 
· Bokføring av bilag 
· Rapporter 
· Beregning og innlevering av momsoppgave, arbeidsgiveravgift og
  skattetrekk
· Utarbeidelse av selvangivelse, ligningspapirer og årsregnskap
· Kontakt med revisor og/eller offentlige myndigheter

LØNN

Håndtering av lønn og personaladministrasjon er krevende. Vi benytter Huldt & Lillevik lønnssystem, som er et av de mest brukte lønnssystemene.  Et godt system er alfa og omega for  å holde rede på alle lønnsutbetalinger, skattetrekk og innrapportering til det offentlige.

VI BISTÅR MED: 
· Ansettelser og arbeidskontrakter
· Registrering av lønnsopplysninger
· Beregne lønnsutbetalinger
· Utsendelse av lønnsslipper
· Egenmeldinger og sykemeldinger
· Barsels- og fødselspermisjoner
· Innkreving av refusjon fra NAV
· Permitteringer
· Oppsigelser
 
Sett bort det du ikke er god på! Det vil lønne seg i lengden!
Alt fra lønnsslipper og utbetaling til dine ansatte tar mye tid hvis du ikke har spesialkompetanse og de riktige IT-løsninger. Dette er våre kjerneområder. Bruk heller tid på bedriftens kjerneområder og der dere har spisskompetanse.

FAKTURERING

Hverdagen blir enklere når din bedrift får hjelp til fakturering, oppfølging av kundereskontro, purring og ellers rutiner i tilknytning til kundeoppfølging. Ved å knytte deg til vår terminalserver kan du selv forestå fakturering og evt. registrering av innbetalinger.  Dine data vil lagres hos oss og kan automatisk bokføres i regnskapsprogrammet.

PROFESJONELL HJELP I FORBINDELSE MED EIENDOMSOVERDRAGELSE

Vi tilbyr spisskompetanse ved overdragelse av gårdsbruket til neste generasjon. Det er ofte en krevende prosess hvor vurdering av overdragelsesformer, odel, skattemessige forhold, arv/gave og arveavgift er essensielle spørsmål som krever spisskompetanse.  Vi kan også formidle kontakt med godkjente, dyktige takstmenn for taksering og fastsettelse av pris. Det er mye papirarbeid og lover og regler som det tar tid å sette seg inn i. Overlat det til oss, så sørger vi for en smidig prosess.
 
Vi i MERKUR tar oss av alt papirarbeidet som følger med i kjølvannet av en eiendomsoverdragelse.

DATALØSNINGER ASP/ONLINE-TJENESTER

Merkur Regnskap anbefaler tilkobling til vår terminalserver. ONLINE tilgang til vår programvare gir oversikt og kontroll for din bedrift uansett hvor du jobber fra. Dette er kostnadseffektivt da bedriften ikke trenger å investere i programvare.  Fordeler dette gir er blant annet full integrasjon mot økonomisystem/regnskapsprogram, alltid oppdatert programvare og vi sørger for kontinuerlig backup.  Dette gir online tilgang til rapporter og programmoduler 24/7.