Merkur Regnskap SA

 

HVITTINGFOSS
Sentrumsveien 62
3647 Hvittingfoss
tlf. 31 00 50 00

Avd. KONGSBERG

Nymoens Torg 6-8
3611 Kongsberg
tlf. 31 00 50 20

Avd. FISKUM

Kongsbergveien 748
3322 Fiskum
tlf. 31 00 50 30

Avd. LARDAL

Lågaveien 35
3276 Svarstad
tlf. 31 00 50 33

post@merkur-regnskap.no

øko_160x36
RN_medlemslogo_pos_RGB_2
PO_GO_horisontal_pos_R_200px

MERKUR - FAGINFORMASJON

ELEKTRONISK HANDELSFAKTURA (EHF) 
Staten nekter å ta imot faktura på papir fra 1. juli 2012. (25.06.2012) 
Fra og med 1. juli 2012 skal alle som leverer varer og tjenester til statlig virksomhet levere elektronisk faktura (EHF).  Staten setter dette som krav for alle bestillinger som gjøres etter 1. juli.  De nye reglene gjelder absolutt alle.  Uavhengig om du er en blomsterhandler som skal ta betalt for en liten blomsterbukett, eller et stort firma som er i gang med store anbud.  Beslutningen ble fattet i Stortingsmelding 36 i 2009.  Regnskapskontoret har løsninger for å kunne utstede elektronisk faktura.  Som kunde kan du velge å abonnere på løsningen selv eller overlate jobben til oss.  Alle kunder som har behov oppfordres å ta kontakt for bistand eller opplæring for utstedelse av slik faktura. Les mer >>>

PERSONALLISTE

Krav om føring av personalliste. (25.06.2012)  
Finansdepartementet har lagt fram forslag om å innføre en personallisteordning i bransjene restaurant/serveringsvirksomhet, frisørvirksomhet/skjønnhetspleie og bilpleie/bilverksted. Ordningen stiller krav om at det på disse arbeidsplassene skal føres og oppbevares en daglig oppdatert liste over hvilke personer som til enhver tid er på jobb. Departementet legger opp til at endringene skal tre i kraft samtidig med at nødvendige forskriftsbestemmelser trer i kraft. Bestemmelser om føring og oppbevaring av personallisten  og  praktiseringen av ordningen med ileggelse av gebyr vil bli regulert i forskrift.  Les mer >>>

Forslag om senket krav til aksjekapital

Forslag om å senke kravet til aksjekapital (08.09.2011)
Regjeringen la 2. september frem lovforslag (Prop. 148 L (2010-2011) om å senke kravet til minste aksjekapital - fra 100 000 til 30 000 kroner. Sammen med et konkret forenklingsmål, og bortfall av revisjonsplikten, leverer regjeringen nå en helhetlig pakke for et enklere Norge.

Norge skal være et land hvor det er attraktivt å etablere aksjeselskaper. Derfor fremmer vi i dag et lovforslag som vil stimulere til flere ved å gjøre det billigere, enklere og bedre. Aksjeselskapet er godt innarbeidet i næringslivet. Nå legger regjeringen til rette for at flere skal kunne bruke denne selskapsformen, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Denne endringen i Aksjeloven gjør terskelen og inngangsbilletten for å starte ny næring enda lavere. Det er nå liten eller ingen grunn til å vurdere NUF-selskap (Norsk avd. av utenlandsk selskap) dersom motivet er å spare kostnader.  Les mer på Økonomiforbundets hjemmesider


Bortfall av revisjonsplikten vedtatt

Unntak for revisjonsplikt fra mai i år (18.04.2011)
Kongen i statsråd sanksjonerte fredag 16. april lov om unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper, vedtatt av Stortinget 11. april. Loven trer i kraft 1. mai i år. Lovvedtaket innebærer at revisjon kan fravelges på generalforsamling etter første mai i år.  – Dette gjør  det mulig for de små aksjeselskapene å oppnå betydelige besparelser allerede fra inneværende regnskapsår, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Les mer >>>


Revisjonsplikten forsvinner

Revisjonsplikten opphører for de minste ASene. (17.12.2010)
Regjeringen foreslår å fjerne revisjonsplikten for AS med mindre enn 5 mill. i årlige driftsinntekter. Dette innebærer at ca 137 000 virksomheter nå gis rett til å velge om de vil ha revisjon eller ikke.
For å velge bort revisor må de små aksjeselskapene i tillegg til grensen på 5 mill. i driftsinntekter ikke ha mer enn 20 mill. i balansesum og heller ikke ha flere enn 10 ansatte.

Politikerne viser med dette at de ser og forstår de minste selskapene, og de viser dem tillit. Det er jo en kjensgjerning at regel- og skjemaveldet gir store administrative byrder for næringslivet, og det er de minste bedriftene som relativt sett får den største belastningen. Lettelser i kravene representerer en stor og kjærkommen forenkling. Overgangen fra tvungen til frivillig revisjon representerer også en internasjonal harmonisering – det er gledelig at en konkurransehindring er fjernet, sier Sandra Riise i NARF.

For ytterliger detaljer se egen artikkel på NARF sin hjemmeside. Les mer >>> 


Ligningsverdi boliger

Ny ligningsverdi gjelder ikke boliger på gardsbruk  (30.09.2010)
Boligeiere i Norge skal rapportere sine kvadratmeter med bolig til Skattedirektoratet innen 15. oktober for å få fastsatt nye ligningsverdier. MEN, selv om disse rapporteringsskjemaene har blitt sendt ut til en rekke eiere av gardsbruk, skal disse IKKE automatisk fylle ut skjemaene, understreker avdelingsleder Arild Bustnes i Norges Bondelag. Les mer >>>>