Merkur Regnskap SA

 

HVITTINGFOSS
Sentrumsveien 62
3647 Hvittingfoss
tlf. 31 00 50 00

Avd. KONGSBERG

Nymoens Torg 6-8
3611 Kongsberg
tlf. 31 00 50 20

Avd. FISKUM

Kongsbergveien 748
3322 Fiskum
tlf. 31 00 50 30

Avd. LARDAL

Lågaveien 35
3276 Svarstad
tlf. 31 00 50 33

post@merkur-regnskap.no

øko_160x36
RN_medlemslogo_pos_RGB_2
PO_GO_horisontal_pos_R_200px

Linker

AltInn Portal for levering av oppgaver til det offentlige
Brønnøysundregistrene Foretaksinformasjon og mye mer 
Lovdata Lover og forskrifter, alltid ajour
NB Skattedatabase Bondelagets skattedatabase (for medlemmer)
Norge.no Veiviser til offentlige tjenester på nett
Skatteetaten Endring skattekort, skatte- og avgiftspørsmål m.v.
NAV Alt innen ofentlige trygdeytelser, sykepenger m.v.
Norsk RegnskapsStiftelse Regnskaps- og bokføringsstandard, uttalelser GBF m.v.
Søkemotorer Google, Norsk nettsøk, YouTube, m.v.
Regjeringen.no Informasjon fra Storting og regjering
SSB Statistisk Sentralbyrå   Konsumprisindeksen og masse mer statistikk
Sorenskriveren Opplysninger om gebyrer m.v.
Finanstilsynet Tilsynsorgan for finansnæringer m.v.
Viken Skogeierforening Din partner innen skogbruket
Innovasjon Norge Distriktsutvikling, innovasjon og profilering av næringslivet  
Landkreditt Banken for landbruket
Statens landbruksforvaltning Søknadsskjemaer, tilskudd, tidligpensjon m.v.
Statens kartverk, tinglysing Info om tinglysing m.v.
   
Grønt Fagsenter Fagsider for landbruket i Vestfold
Norges Bondelag Masse nyttig informasjon
Norges Skogeierforbund    Masse nyttig informasjon
Kongsberg Kommune Finn frem i det lokale byråkrati, kart over eiendommer m.v. 
Buskerud Fylkeskommune    Finn frem i fylkeskommunalt byråkratiet