Merkur Regnskap SA

 

HVITTINGFOSS
Sentrumsveien 62
3647 Hvittingfoss
tlf. 31 00 50 00

Avd. KONGSBERG

Nymoens Torg 6-8
3611 Kongsberg
tlf. 31 00 50 20

Avd. FISKUM

Kongsbergveien 748
3322 Fiskum
tlf. 31 00 50 30

Avd. LARDAL

Lågaveien 35
3276 Svarstad
tlf. 31 00 50 33

post@merkur-regnskap.no

øko_160x36
RN_medlemslogo_pos_RGB_2
PO_GO_horisontal_pos_R_200px
18.04.16
19:00
-
22:00

ÅRSMØTE OG TEMAKVELD MERKUR REGNSKAP SA

Daling

Årsmøte avholdes på Efteløt menighetshus kl 19.00.  Foredrag av advokat Erlend Stabell Daling fra Norges Bondelag.  Tema er konsesjonsloven, boplikten, priskontrollen, jordloven med flere tidsaktuelle temaer som i særlig grad berører landbrukseiendommer.

Invitasjon til temakveld_årsmøte 2016

Innkalling årsmøte 2016